L‘eslàlom és la modalitat que es practica en l’anomenat “camp d’slalom o camp de boies”, que és compost per un canal de boies per on l’embarcació passa a una velocitat màxima de 58 Km/h., en les proves masculines i 55 Km/h., en les femenines.

L’eslàlom de competició consisteix en realitzar sis viratges assenyalats respectivament amb sis boies, posades a l’un i l’altre costat de l’embarcació (passadís).

L’esquiador/a haurà de passar en zig-zag les sis boies del camp d’eslàlom així com les respectives boies que assenyalen l’entrada i sortida del camp que s’anomenen “portes”.
Un altre aspecte important, a part de la velocitat que augmenta progressivament fins arribar al màxim assenyalat anteriorment, és la llargada de la corda.
Aquesta llargada és de 18 mts. des del màstil de l’embarcació fins al palonier on l’esquiador/a s’agafa amb les mans, fins que l’embarcació arriba a la seva velocitat màxima segons siguin homes o fèmines.
A partir d’aquest moment, es retalla la longitud de la corda a 16, 14, 13, 12, 11 mts. fins arribar a la seva longitud mínima que és de 9 mts. 25 cmts.
Per a poder retallar la corda, cal superar prèviament totes les boies del recorregut anterior.
L’esportista queda eliminat quan no aconsegueix completar la passada del camp d’eslàlom.
El guanyador de la competició serà l’esquiador que passi més boies a menys longitud de corda.
L’espectacularitat d’aquesta disciplina resideix en el fet que arriba un moment que la llargada de la corda és inferior a la distància que hi ha entre l’embarcació i la boia.