NORMATIVA INTERIOR DEL CLUB/ESCOLA

Normes de funcionament per als esquiadors

ACCÉS I ÚS/CONSELLS PRÀCTICS

► Utilitzeu l’aparcament durant la vostra estància. Per la vostra seguretat disposem d’equip de càmeres de vigilància.
► L’escola no es fa responsable de les incidències que pugui ocasionar l’incompliment de les normes o l’ús incorrecte de les instal·lacions i serveis.
► Si teniu la reserva per esquiar, quan arribeu, si us plau comuniqueu-ho a la recepció del club. Si no es fa i baixeu directament al ponton, es passarà el torn que teníeu reservat.
► Us agraïm puntualitat amb l’hora de la cita de reserva, aquesta s’entén a l’aigua (recomanem veniu amb 20 minuts d’antelació).
► Cal respectar les normes i acceptar les instruccions i els consells del personal de l’escola.
► En general, no es permet cap joc, activitat perillosa, córrer, saltar, llançar-se a l’aigua o qualsevol altres actituds que suposi un perill físic o molèstia per als altres usuaris i socis.
►No es pot fumar. Espai lliure de fum.
►En el nostre club els nens que volen aprendre a esquiar han de tenir 7 anys i saber nadar.

L’incompliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre d’esquí

NORMATIVA EDIFICI/CLUB

L’edifici del club disposa de vestuaris per a usuaris i socis, WC per minusvàlids, farmaciola, botiga especialitzada, espai d’oci i terrassa.

► No es poden entrar bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació estimi convenient.
► Recordeu que no està permès entrar amb el tors despullat ni amb el neoprè mullat, s’ha d’anar vestit amb roba i calçat adequat.
► Disposeu d’un ESPAI DE JOCS I LECTURA, és important deixar al seu lloc cada cosa un cop l’heu utilitzat. Tenim papers i llapis de colors.
► A l’entrada dels vestidors teniu jocs i per jugar al ping-pong. Cal retornar les pales i pilotes.
► No està permès menjar dins del recinte del club. Les restes d’aliments deterioren la neteja i atrauen insectes i animals. Si necessites menjar, fes-ho en els espais preparats (terrassa, gespa…) i utilitza les papereres.
► El recinte del club està destinat per gaudir de la tranquil·litat que ens ofereix la zona i, no es permet realitzar cap actuació que alteri la convivència normal i pacífica de les persones usuàries.

NORMATIVA VESTIDORS I DUTXES

És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.

► Dutxar-se el temps estrictament necessari.
► Utilitzeu les papereres per llençar-hi els cabells, papers, ampolles, envasos buits, tiretes…
► Les tovalloles, barnussos, sabatilles… es deixaran als vestidors només el temps estrictament necessari (temps d’esquí) per respectar l’ordre i neteja de les nostres instal·lacions.
► No es permet l’entrada de begudes ni menjar als vestuaris.
► Recomanem l’ús de xancletes.
► Tenim a disposició dels socis utensilis d’higiene i tovalloles.

NORMATIVA PONTON/BARCA

EL PONTÓN ESTÀ RESERVAT EXCLUSIVAMENT ALS ESQUIADORS

► No es permet banyar-se ni llançar-se a l’aigua des del ponton, no és un trampolí ni una piscina.
► És una mesura de seguretat important.
► Obtenir-vos de deixar en el ponton, el vostre material, fer gimnàstica, prendre el sol, fer fotografies …
► Els acompanyants poden utilitzar els bancs de descans.
► Per nadar i jugar cal que utilitzeu la zona de bany i de jocs. Recordeu que és restringida a clients esquiadors.
► En la zona de bany no podem permetre l’ús d’inflables i jocs d’aigua.
► La barca té capacitat per a dos acompanyants sempre amb el consentiment del pilot.
► Els nens han d’anar acompanyats d’un adult.
► És de molta ajuda que els menors no pugin a la barca, si s’escau han de pujar-hi amb un adult.
► Cal estar atent al torn de sortida i seguir les instruccions del pilot.

NORMATIVA GUARDA-ESQUÍS

► L’escola disposa de neoprens, xalecos i esquís per nivells d’iniciació, perfeccionament i avançat. No oferim guants.
► Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar al seu lloc un cop l’han utilitzat.

NORMATIVA TAQUILLES

La instal·lació disposa de taquilles pels socis i de lloguer. Les persones usuàries poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període.

► En cas de pèrdua de la clau, cal avisar a la recepció, i suposarà l’abonament del seu import.
► L’usuari és responsable del bon ús i manteniment, la neteja de la taquilla la realitzarà el mateix esquiador. Cal tractar el pany amb cura.
► Les taquilles estan pensades solament per guardar material esportiu l’esquí d’eslàlom, figures i salts, casc, guants, corda, xaleco, neoprens i per petits utensilis.
► Si us cal més espai per esquís, heu d’avisar a la recepció del club i se us proporcionarà lloc a les estanteries de l’escola o en els llocs reservats.
► Us recomanem que no deixeu la roba d’esport (neoprens, tovallola….) mullada a l’interior de la taquilla, teniu a la vostra disposició assecadores i espai per estendre a l’aire lliure.
► No es poden deixar aliments ni begudes dins la taquilla.
► Està prohibit penjar tovalloles i peces de roba a les portes.
► No oblideu tancar la taquilla amb clau. Cada vespre i per motius de seguretat i higiene es procedirà a tancar totes les taquilles que es trobin obertes i es retirarà la roba/neoprè/tovallola… que estiguin penjant a la porta o fora de la taquilla.
► Podeu recollir els objectes en qüestió a la cistella que està situada a l’entrada dels vestuaris. (objectes perduts).
► Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè l’escola d’esquí no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o robatori.
► Ens reservem el dret de comprovar el contingut de totes les taquilles quan ho estimem convenient.

Està prohibit accedir al pontón petit (gas) i a tot el recinte de les embarcacions.

OBJECTES PERDUTS

► La direcció no es fa responsable dels objectes personals i de valor que es puguin perdre, no ens responsabilitzem dels objectes ni desapareguts ni oblidats.
► Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a la vostra disposició durant tres mesos. Podeu recollir els objectes a la cistella que està situada a l’entrada dels vestuaris.
► Passats tres mesos es procedirà a la donació dels articles no reclamats.
► No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior. La direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre, no ens responsabilitzem dels objectes ni desapareguts ni oblidats.
► Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a la vostra disposició durant tres mesos. Podeu recollir els objectes a la cistella que està situada a l’entrada dels vestuaris.
► Passats tres mesos es procedirà a la donació dels articles no reclamats.
► No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior.

ES RECOMANA

► És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol mena d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.

LLICÈNCIA FEDERATIVA

► Ja sabem que per la bona salut de l’esport, tothom que fa esport, ha de federar-se.
► Això vol dir, fer-se soci d’un club federat i d’aquesta forma ajudar d’una banda a les entitats esportives del país i, per altra, tenir la tranquil·litat de fer esport de forma segura i reglamentada.
► La podeu trametre a través del club.

Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
Article 23
Punt 3
Als efectes legals que corresponguin, i atesos els beneficis que en puguin derivar, la pràctica de l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar mitjançant una llicència esportiva, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. Aquesta llicència ha d’incloure, com a mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscs que comporti l’activitat, i l’assistència sanitària, sempre que l’esportista no acrediti tenir protegides les contingències per mitjà d’una altra assegurança.

► L’escola d’esquí disposa d’una assegurança d’accidents per a tots els socis /usuaris. En el preu de la sortida d’esquí està inclosa aquesta assegurança.

PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

► És recomanable fer un escalfament adient abans de fer l’esquiada. Començar fent un escalfament general, amb exercicis d’estiraments durant 10-15 minuts i en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol mena de lesió provocada per una mala pràctica.
► El sol i l’aigua deshidraten la pell, és molt recomanable utilitzar la crema de protecció solar en el llac, i és necessari aplicar-se crema hidratant després de la dutxa.
► Utilitzar la crema hidratant i la protecció solar és important per a la teva salut.
► És recomanable no menjar des de dues hores abans d’esquiar.
► És aconsellable seguir un ritme d’entrenament el més constant possible, l’esquí nàutic requereix estar en una bona forma física i Molta constància.
► Durant l’esquiada, cal seguir els consells del pilot-entrenador i del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir.

PLAFONS INFORMATIUS I WEB DE L’ESCOLA

► Els plafons informatius del club, el whatsApp i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació .
► Els responsables del centre gestionaran el contingut del web i els diferents plafons informatius.

PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

► D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

NO ESTÀ PERMÈS FER FOTOGRAFIES NI VÍDEOS SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA

ELS GOSSOS NO ESTAN PERMESOS

AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ