EXPERIÈNCIA, CONFIANÇA, SEGURETAT I PROFESSIONALITAT

La nostra organització compta amb un equip de professionals i col.laboradors que destaquen pels seus valors humans, qualitats i experiencia.
És un equip amb gran experiència professional en aquest esport que garanteix la qualitat del servei que ofereix el centre:

Un coordinador d’entrenaments

Equip de pilots d’embarcacions

Equip de monitors i entrenadors amb diferents titulacions